Skip Navigation LinksHOME > Wie zijn wij?

Inleiding
 

     

 M - Museum Leuven     Mu.ZEE Oostende

 

 

De Vlaamse Kunstcollectie is een knooppunt voor museumcollecties. Als dienstverlenende en kostendelende organisatie is de Vlaamse Kunstcollectie een platform voor gezamenlijke acties en gedeelde infrastructuur voor musea in Vlaanderen.

De Vlaamse Kunstcollectie telt vijf stichtende leden: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge, het Museum voor Schone Kunsten Gent, M Leuven en Mu.ZEE in Oostende. Samen bieden zij een voortreffelijk overzicht van de kunstproductie in de Zuidelijke Nederlanden en België, van de middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw, en dit in een internationale context. In hun collecties bevinden zich topwerken die tot het werelderfgoed gerekend worden, waaronder werken van Jan van Eyck, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck en James Ensor.  

De Vlaamse Kunstcollectie biedt vraaggestuurde zowel als proactieve dienstverlening aan geïnteresseerde musea zodat deze hun praktijken op elkaar kunnen afstemmen en gezamenlijk nieuwe trajecten kunnen opzetten teneinde een duurzame, kwaliteitsvolle en actuele (digitale) praktijk op (inter)nationaal niveau te realiseren.

De Vlaamse Kunstcollectie biedt in eerste instantie diensten en infrastructuur aan die ervoor zorgen dat in de Vlaamse musea:

  • Metadata genormaliseerd en verrijkt worden en musea een organisatie-specifiek beeldbeleid kunnen opzetten (de contentlaag);
  • Digitale collecties via een flexibel en open informatiesysteem voor hergebruik ter beschikking kunnen gesteld worden (de verbindingslaag);
  • Gedigitaliseerd erfgoed zichtbaar en (her)gebruikt wordt (de dienstenlaag);
  • Verschillende museale processen geautomatiseerd worden.

Daarnaast blijft de Vlaamse Kunstcollectie ook een samenwerkingsverband van beeldende kunstenmusea die ervoor zorgt dat:

  • Beeldende kunstenmusea versterkt worden in hun kunst- of cultuurhistorisch wetenschappelijk beleid;
  • Beeldende kunstenmusea een overlegd collectiebeleid kunnen opzetten en een overlegde collectiemobiliteit kunnen voeren.

Door de gebruiker centraal te stellen wil de Vlaamse Kunstcollectie de (inter)nationale uitstraling van alle geïnteresseerde musea in Vlaanderen en hun collecties vergroten en deze musea, hun collecties en hun expertise op de meest diverse en actuele wijze presenteren aan een internationaal publiek van leken, deskundigen, peers en andere hergebruikers.

 

De Vlaamse Kunstcollectie werkt binnen de internationaal aanvaarde deontologische codes en standaarden voor musea en museumcollecties en zorgt voor interoperabiliteit van de gedeelde infrastructuur.

 
De collectie-online maakt het mogelijk om te grasduinen in het patrimonium van de Vlaamse Kunstcollectie. De collecties van M Leuven en Mu.ZEE Oostende zijn nog niet opgenomen in de online catalogus, maar enkele van hun deelcollecties kunnen wel via de thematische websites van de Vlaamse Kunstcollectie geraadpleegd worden.

Klik hiernaast op 'Missie en doelstellingen' om ook inzicht te krijgen in onze missie, visie, doelstellingen en acties.

 

 

 

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.