Skip Navigation Links

Met de toevoeging op Wikidata van de registratiedata van bijna 18.000 kunstwerken uit de partnermusea Koninklijk Musem voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA Antwerpen), Museum voor Schone Kunsten (MSK Gent) en Groeningemuseum (Brugge), realiseerde de Vlaamse Kunstcollectie een nieuwe mijlpaal in de projectenreeks rond persistente identificatoren.

In 2015 berichtten we reeds over de deelname van de Vlaamse Kunstcollectie aan het project Persistente Identificatoren van het expertisecentrum voor digitalisering in de erfgoedsector, PACKED vzw.

In een eerste fase werden zo’n 34.000 kunstwerken van verschillende musea geïdentificeerd. Aan de hand van hun inventarisnummer werden ze voorzien van een persistent of onveranderlijk webadres. Daarnaast werden er ook persistente webadressen toegekend aan de digitale afbeeldingen van deze kunstwerken, de kunstenaars, de datering en de objectnamen. Deze gegevens werden vervolgens geassocieerd met de beschrijvingen in de registratiesystemen van de deelnemende musea.

In een tweede fase onderzocht PACKED vzw wat het potentieel is om ook evenementen of gebeurtenissen in de levensloop van een kunstwerk (moment van vervaardiging, verwerving, restauratie, tentoonstelling,...) persistent te identificeren. Dat resulteerde in een aantal aanbevelingen en een set van demonstratievisualisaties.

In het laatste kwartaal van 2015 werd de laatste fase gerealiseerd: de publicatie van basisregistratiegegevens als Linked Open Data via de Wikidata-kennisbank, beheerd door de Wikimedia Foundation. Hun bekendste project, Wikipedia, hergebruikt gegevens uit Wikidata via automatische koppelingen. Het publiceren van de objectbeschrijvingen zorgt voor een verhoogde visibiliteit van de collecties bij het grote publiek. In oktober 2015 bevatte Wikidata slechts 65 kunstwerken uit Vlaamse musea. Eind januari 2016 was dat aantal aangegroeid tot 26.680 objecten van 3.615 kunstenaars. De VKC-partners leverden 17.629 beschrijvingen of 66% van het totale Vlaamse corpus dat in Wikidata beschikbaar is.

Linked Data is een technologische manier om gegevens op een gestructureerde, meer semantische wijze te publiceren zodat ze dynamisch kunnen worden gekoppeld aan andere databronnen. Dit maakt het mogelijk om via geaggregeerde zoekopdrachten de collecties op nieuwe manieren te benaderen. Men kan bijvoorbeeld alle geboorteplaatsen van kunstenaars van wie het KMSKA werken bezit, visualiseren op een wereldkaart. (druk op RUN wanneer de link een nieuwe pagina heeft geopend). De benodigde coördinaten voor steden en gemeenten zijn reeds aanwezig in Wikidata. Dankzij Linked Data kan het systeem dynamisch een kruisverband leggen met de persoonsgegevens van de kunstenaars.

De musea gaven deze data vrij onder een Creative Commons Zero (CC0)-licentie. Dat betekent dat het brede publiek en andere potentiële hergebruikers ze vrij, zonder voorwaarden en zonder expliciete toestemming mag (her)gebruiken voor eigen toepassingen. Deze keuze sluit aan bij een bredere beweging om informatie als Open Data ter beschikking te stellen.

Naast een kennisbank biedt de Wikimedia foundation ook beeldbankinfrastructuur aan. LUKAS Arts in Flanders digitaliseerde reeds een belangrijk gedeelte van de collecties van de Schone en Hedendaagse Kunstenmusea in Vlaanderen en zal deze in de loop van het najaar binnen het project ‘Wiki loves Art’ auteursrechtenvrij via Wikimedia Belgium publiceren. Zo zal ook het beeldmateriaal van de VKC-musea via de Wikimedia-beeldbank toegankelijk worden gemaakt voor het brede publiek.

Meer informatie en toegang tot de collecties op Wikidata

Meer informatie over Wiki loves Art

 

(Nieuwsbericht 17 juni 2016)

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.