home
 

Tenslotte

Ondanks de vele Brugse documenten waarin Ambrosius Benson wordt genoemd, blijven er een heleboel vragen onbeantwoord. Zo is het nog niet duidelijk door wie Benson is opgeleid en hoe zijn professionele relaties met Adriaen Isenbrant en Albert Cornelis er precies hebben uitgezien. Uit de bestudering van de composities blijkt dat hij zich diepgaand heeft laten inspireren door zijn Vlaamse voorgangers. Daarentegen verraadt zijn stijl zijn Italiaanse afkomst. 

Het overgebleven oeuvre van Benson vormt een interessante mix tussen unieke voorstellingen en vele herhalingen van dezelfde composities. Vooral deze laatste groep laat zien dat Benson een kind van zijn tijd was. Doordat hij op efficiĆ«ntere manier ging werken, werd het voor hem mogelijk om voor de vrije markt te werken; iets dat in het zestiende-eeuwse Brugge steeds belangrijker werd. 

Hoe Benson te werk ging en hoe de werkverdeling in zijn atelier is georganiseerd, is nog nauwelijks bekend. De situatie in Bensons werkplaats kan echter meer inzicht bieden in hoe de stad Brugge als artistiek centrum aan het begin van de zestiende eeuw functioneert. Hoewel Benson niet tot kwalitatieve top van de Brugse kunstenaars uit de eerste helft van de zestiende eeuw behoort, verdient zijn oeuvre een diepgaand onderzoek.