Skip Navigation Links

De Vlaamse Kunstcollectie en haar vaste partnermusea zetten stevige stap vooruit

Museum M Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz, heeft de Vlaamse Regering de vijfjarige werkingssubsidies 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties verdeeld. In totaal stijgt de subsidiepot met 9,6 miljoen extra middelen tot ruim 37 miljoen euro per jaar. 

De Vlaamse Kunstcollectie ontvangt als cultureel-erfgoedorganisatie met een dienstverlenende rol op landelijk niveau in de komende subsidieperiode jaarlijks 210.000 euro. Dat betekent een stijging van 80.000 euro ten opzichte van de vorige subsidieperiode. Hiermee is de Vlaamse Kunstcollectie de hoogste relatieve stijger bij de organisaties met een dienstverlenende rol op landelijk niveau. In de toekomst wil de Vlaamse Kunstcollectie de musea zo nog beter van dienst zijn. 

Minister Sven Gatz versterkt de basiswerking van alle musea, rekening houdend met hun schaalgrootte. Ook de partnermusea van de Vlaamse Kunstcollectie gaan erop vooruit. 

Het Museum voor Schone Kunsten Gent krijgt met een jaarlijkse subsidie van 977.000 euro een stijging van 39%. De Musea Brugge ontvangt een jaarlijkse subsidie van 1.333.000 euro (stijging van 60%). Mu.ZEE krijgt jaarlijks 449.000 euro (stijging van 38%) en M Leuven 644.000 euro (stijging van 74%). 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is niet alleen een instelling van de Vlaamse overheid, het museum maakt ook deel uit van de Vlaamse overheid. Haar werkingsmiddelen worden niet vastgelegd in de vijfjaarlijkse subsidieronde binnen het Cultureel-Erfgoeddecreet. 

Meer informatie

svengatz.be

(bericht 28 september 2018)

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.