home
 
Voormalig hoogaltaarretabel van de Antwerpse Sint-Michielsabdij in de Sint-Trudokerk te Zundert
detail H. Maagd
(copyright Rijksdienst voor Monumentenzorg)Niet alleen de ornamentele sculptuur zoals de kapitelen, festoenen en gevleugelde engelenhoofden zijn uit albast vervaardigd. Dit is ook het geval voor de drie meer dan levensgrote beeldhouwwerken die de portiek op imposante wijze bekronen en die de kostprijs van het hele retabel dus gevoelig moeten verhoogd hebben. Op de top van het driehoekige fronton staat de H. Maagd.

In haar armen draagt zij het Christuskind dat zich zegenend tot de toeschouwer richt. Aan de evangeliezijde, links voor de toeschouwer, staat de hiërarchisch meest belangrijke van de beide heiligen die hen vergezellen: Sint-Michiel, de patroonheilige van de abdij.Voormalig hoogaltaarretabel van de Antwerpse Sint-Michielsabdij in de Sint-Trudokerk te Zundert
detail H. Norbertus
(copyright Serge Landuyt)Aan de overzijde bevindt zich de ordestichter: de heilige Norbertus van Prémontré. Deze drie monumentale sculpturen bevinden zich sinds hun overbrenging naar de nieuwe Sint-Trudokerk helaas niet meer op de voor hen voorziene plaats boven op het retabel. Zij staan nu opgesteld her en der in het kerkinterieur, waarbij de prachtige Sint-Michiel een ereplaats heeft gekregen in het koorapsis van de neobyzantijnse kerk.Voormalig hoogaltaarretabel van de Antwerpse Sint-Michielsabdij in de Sint-Trudokerk te Zundert
detail H. Michaël (copyright Valérie Herremans)Het voordeel van deze oneigenlijke opstelling bestaat uit feit dat de werken van nabij kunnen bewonderd worden. Hierdoor valt nog meer de verwantschap in de compositie van de beeldhouwwerken op. Elk van de figuren vertrappelt een belichaming van het kwade. De Madonna staat boven op de slang, Sint-Michiel op een antropomorfe duivel met horens en de H. Norbertus op Tanchelm, verpersoonlijking van de ketterij.