Skip Navigation Links

De Vlaamse Kunstcollectie heeft samen met PACKED een proefopstelling van een IIIF-beeldinfrastructuur ontwikkeld.

Het doel is om gedigitaliseerde beelden en de daarbij horende metadata via een aantal online services op het web toegankelijk te maken. Zo kunnen hergebruikers dit materiaal makkelijk inzetten in hun eigen toepassingen zoals bijvoorbeeld websites van musea, visualisaties in de publieke ruimte, mobiele applicaties of materiaal-technisch onderzoek.

Voor de bouw van de IIIF-infrastructuur werden verschillende technische componenten verkend. Bij de selectie van de componenten hielden we rekening met de bestaande infrastructuur van de VKC.

Wat is IIIF (International Image Interoperability Framework)?

IIIF is een raamwerk, bestaande uit een groep van API’s, uitgetekend door universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, musea en softwarebedrijven om beelden via het web toegankelijk en uitwisselbaar te maken. Verschillende cultureel-erfgoedinstellingen implementeerden al IIIF voor de ontsluiting van hun collecties, en er wordt volop geëxperimenteerd met het hergebruik van beelden via IIIF.

Proefopstelling IIIF-beeldinfrastructuur

Centraal in dit project staat de implementatie van de IIIF-specificaties in online services. Deze open specificaties laten toe om de interacties tussen eindconsument, de toepassing waarin beelden worden gevisualiseerd, en de communicatie met de onderliggende online services te standaardiseren en te automatiseren.

De IIIF-beeldinfrastructuur is een onderdeel van een flexibel en open informatiesysteem dat het mogelijk zal maken om via diverse API’s gedigitaliseerde content geautomatiseerd door te laten stromen naar diverse hergebruikstoepassingen van zowel musea, de VKC als andere geïnteresseerden. Bij de uitwerking van de proefopstelling werd rekening gehouden met de (technische) aanbevelingen uit de Blauwdruk Gedistribueerd Beeldbeheer die eerder door PACKED werd uitgewerkt.

Het doel van de proefopstelling is om kennis op te doen over de functionele en technische vereisten om beeldcollecties via IIIF-compatibele infrastructuur aan te bieden aan de cultuursector in Vlaanderen. In de eerste fase van het project werden volgende acties uitgevoerd:

  • De verkenning van verschillende opensourcetoepassingen en technische componenten die de IIIF-specificatie ondersteunen, en die door de internationale academische en erfgoedgemeenschap worden ontwikkeld en onderhouden. De selectie van de meest geschikte componenten.
  • Het samenstellen van die IIIF-componenten in een proefopstelling die moet leiden tot een beeldinfrastructuur die complementair is aan de VKC-datahub;
  • De koppeling van die IIIF-beeldinfrastructuur aan de VKC-datahub;
  • Een beknopte technische analyse van de koppeling met de bestaande onderbouw in de museale sector waar beeldmateriaal reeds aanwezig is;
  • De publicatie van de technische informatie van de proefopstelling op Github en de bekendmaking ervan op relevante nationale en internationale fora;
  • Het voorbereiden van de musea en andere beeldenleveranciers op de noodzakelijke inhoudelijke, administratieve en technische metadata om beeldmateriaal via IIIF-compatibele services toegankelijk te kunnen maken.

Voor de proefopstelling werden tweehonderd beelden geselecteerd uit de collecties van de partnermusea van de VKC om de proefopstelling te testen. De beelden komen zo in een aangepaste versie van Arthub Flanders terecht, de gebruiksvriendelijke zoekmachine van de VKC die een digitale toegang biedt tot de collecties beeldende kunsten in Vlaanderen.

proefopstelling

Eind augustus liep het project af. De resultaten van het project zullen gedocumenteerd worden via project CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox).

Meer informatie

Voor meer technische informatie over de verschillende technische componenten die geselecteerd werden, raadpleeg de website van Packed.

(nieuwsbericht 29 augustus)

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.