Skip Navigation Links

 

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zoekt onafhankelijke deskundigen

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) adviseert de Vlaamse overheid over haar cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid. De raad bestaat uit een Algemene Raad en vier sectorraden (Kunsten en Erfgoed, Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Sport, Media) en bevat vertegenwoordigers van het verenigingsleven op Vlaams niveau en onafhankelijke deskundigen.

Wie?
Je bent een onafhankelijke deskundige door je professionele ervaring, één of meer opleidingen of andere expliciete ervaring in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en/of Media. Ook economische, juridische, journalistieke of medische (voor sport) deskundigheid komt in aanmerking. Daarnaast heb je een brede maatschappelijke kijk, beschik je over de nodige kennis, handel je volledig onafhankelijk en kan je je een halve dag of avond per maand vrijmaken voor een vergadering.

Wat?
Als onafhankelijke deskundige werk je mee aan inhoudelijk sterk onderbouwde adviezen aan de Vlaamse overheid over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid.

Aanbod
De onafhankelijke deskundigen worden voor vier jaar door de Vlaamse Regering benoemd. De Vlaamse Regering houdt bij de samenstelling van de raad rekening met een diversiteit aan competenties, de genderverhouding en met de bepalingen over diversiteit in visieteksten en actieplannen. De deskundigen ontvangen een vergoeding voor de deelname aan de vergaderingen en een verplaatsingsvergoeding. 

Interesse?
Vul voor 16 juni het formulier in met je gemotiveerde kandidatuur, vermelding van de gewenste (sector)raad, en je curriculum vitae.

Meer informatie
Voor meer informatie en een uitgebreide functiebeschrijving, surf naar cjsm.be of bel of mail naar het secretariaat van de SARC via Bart.dierick@vlaanderen.be, tel. 0486/83.53.21. 
Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.