Skip Navigation Links

Musea Brugge Vlaamse primitiefMusea Brugge heeft een belangrijk paneel van de vijftiende-eeuwse Brugse Meester van de legende van de Heilige Ursula verworven. De aankoop wordt volledig gefinancieerd via het museaal collectiefonds. Het schilderij verkeert in een zeer goede staat van bewaring.

Op het paneel wordt de Heilige Veronica afgebeeld die een zweetdoek met het gelaat van Christus presenteert. Het schilderij werd in Brugge tentoongesteld tijdens de grote Memling-tentoonstelling in 1994.

Belang voor de collectie

Het is de eerste aankoop van een vijftiende-eeuwse Brugse meester sinds enkele decennia. De verwerving brengt de kwaliteit van de museale werking en het ambitieniveau van Musea Brugge nationaal en internationaal onder de aandacht. Dit paneel versterkt de kerncollectie Vlaamse Primitieven van het Groeningemuseum immers aanzienlijk. Het werk plaatst de zeventiende-eeuwse kopie van het gelaat van Christus, die al in de collectie aanwezig is, in context. Bovendien betekent de aanwinst een verrijking voor de Meester van de Ursulalegende, van wie op dit moment maar twee werken in Brugse erfgoedcollecties aanwezig zijn. Het paneel toont daarenboven de invloed van de Vlaamse Primitieven op de Italiaanse renaissance aan.

Meester van de Legende van de Heilige Ursula schatplichtig aan Memling

De Meester van de Legende van de Heilige Ursula behoort samen met de Meester van de Legende van de Heilige Lucia tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de Brugse schilderkunst in het derde kwart van de vijftiende eeuw. Net als Hans Memling, wiens wereldfaam de twee anonieme Brugse meesters overstraalt, waren beide schilders niet alleen voor Brugse opdrachtgevers werkzaam, maar schilderden zij ook voor diverse buitenlandse kooplui die in Brugge verbleven.

De Meester van de Legende van de Heilige Ursula, die soms met de Brugse schilder Pieter Casenbroot wordt geïdentificeerd, is schatplichtig aan Memling. Het aangekochte schilderij is dan ook gebaseerd op Memlings voorstellingen van Christus’ gelaat. Het gelaat van Christus werd op het concilie van Ferrara actief door de kerk gepromoot en werd vervolgens een van de meest populaire devotiebeelden in de late middeleeuwen waaraan regelmatig aflaten verbonden werden.

(nieuwsbericht 18 december 2018)

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.