home
 


DELAHAYE, A., De gouden kerken van Zundert en Wernhout, Zundert, 1977.

DEVISSCHER, H., Peter Paul Rubens Aanbidding der Koningen, (Palet serie), Bloemendaal, 1992.

GENARD, P., I. Verhandeling over S. Michielsabdy te Antwerpen, in Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen, vol. 4, Antwerpen, 1859.

GOOSEN, L., Van Andreas tot Zacheüs. Thema’s uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten, Nijmegen, 1992.

GRAUWEN, W., Het leven van Heer Norbert aartsbisschop van Maagdenburg. Vita Norberti A vertaald en van aantekeningen voorzien, (Bibliotheca Analectorum Praemonstratensium, 15), Averbode, 1984.

HAEGER, B., Rubens's Adoration of the Magi and the Program for the high Altar of St. Michael's Abbey in Antwerp, in Simiolus, 25, 1997, 1, pp. 45-71.

IDEM, Abbot van der Sterre and St. Michael's Abbey: the Restoration of its Church, its Image, and its Place in Antwerp, in Sponsors of the Past. Flemish Art and Patronage, 1550-1700, (red. K. van der Stichelen en H. Vlieghe)(Museums at the Crossroads, 11), Turnhout, 2005, pp. 157-179.

JAFFE, M., Catalogo completo Rubens, Milaan, 1989.

HERREMANS, V., Het barokaltaar in de premonstratenzer abdijkerk, (Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag, 13), Averbode, 2003, pp. 58-67.

IDEM, Vroomheid verbeeld. Iconografie van de 17de-eeuwse Zuid-Nederlandse retabelsculptuur: het aandeel van de opdrachtgever in Sponsors of the Past. Flemish Art and Patronage, 1550-1700, (red. K. van der Stichelen en H. Vlieghe), (Museums at the Crossroads, 11), Turnhout, 2005, pp. 181-202.

IDEM, “eenen loffelycken ende hoffelycken aultaer” Retabelplastiek in de Zuidelijke Nederlanden ca. 1585-1685, Onuitgegeven doctoraatsverhandeling Vrije Universiteit Brussel, 2007.

KOESTER, O., Flemish Paintings 1600-1800, Kopenhagen, 2000.

SIMSON, O. von, Peter Paul Rubens (1577-1640) Humanist Maler und Diplomat, (Berliner Schriften zur Kunst, 8), Mainz, 1996.

SUTTON, P., M. WIESEMAN e.a., The Age of Rubens, Boston, 1993.

SUTTON, P., M. WIESEMAN & N. VAN HOUT, Drawn by the Brush. Oil Sketches by Peter Paul Rubens, New Haven, 2004.

WEIS, A., art. Drei Könige, in Lexikon der christlichen Ikonographie, bd. 1, Rome-Freiburg-Bazel-Wenen, 1968, kol. 539-549.

 Samengesteld door: Valérie Herremans