home
 

Kunstwerken voor Spanje

Het is opvallend dat veel van het overgebleven oeuvre van Benson – in tegenstelling tot dat van Memling, David en Pourbus – niet in Brugge en de directe omgeving van de stad bewaard is. Heel wat werken die nu aan Benson worden toegeschreven hebben een herkomst die terug te leiden is tot het Iberische schiereiland, voornamelijk Castillië en Segovia. Daartoe behoren ook enkele omvangrijke altaarstukken, zoals De Heilige Anna te drieën, (afkomstig uit het Dominicaner klooster van Santa Cruz te Segovia, tegenwoordig in Museo Nacional del Prado, Madrid); het altaarstuk met De kruisafneming, (H . Michaëlkerk, Segovia); en het Drieluik van de Heilige Antonius van Padua (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel).      

Hieruit kan geconcludeerd worden dat zijn kunst geliefd was bij de Spanjaarden. Mogelijk werkte Benson zelfs speciaal voor de Spaanse vrije markt. In de periode dat Benson actief was, bestonden er intensieve handelscontacten tussen Brugse en Spaanse kooplieden. Gedocumenteerde contacten van Benson met Spanjaarden in Brugge tonen aan dat hij over de juiste connecties beschikte om zijn werken via de bestaande handelskanalen in Spanje aan de man te brengen. Wellicht belandden zijn werken ook in Spanje via Spanjaarden die in Brugge woonden.