Skip Navigation Links
 Kunst en Mobiliteit -project collectiemobiliteit
 

Kunst en mobiliteit
Dankzij ‘Kunst en Mobiliteit’ kunnen erkende musea in Vlaanderen kosteloos kunst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen langdurig in bruikleen krijgen. Een project van de Vlaamse Kunstcollectie in samenwerking met het agentschap Kunsten en Erfgoed en het KMSKA.

De cijfers
Het KMSKA beheert 7500 kunstwerken. Een kleine tien procent daarvan bevindt zich in de museumzalen. Daarnaast geeft het museum jaarlijks tientallen werken in bruikleen. Slechts vijf procent van die bruiklenen gaat naar kleinere musea in Vlaanderen. Met ‘Kunst en Mobiliteit’ willen de Vlaamse Kunstcollectie, het agentschap Kunsten en Erfgoed en het KMSKA daar verandering in brengen. 

Wat?
- Erkende musea in Vlaanderen kunnen kunstwerken uit de collectie van het KMSKA kosteloos en langdurig in bruikleen krijgen.
- Kunstwerken die niet tot de kern- of studiecollectie van het KMSKA behoren, komen voor dit project in aanmerking.
- De duur van de bruikleen varieert van minimaal drie tot maximaal vijf jaar.
- 'Kunst en Mobiliteit' draagt alle kosten (transportklaar maken, conditierapport, verpakking, vervoer en verzekering).
- Let wel: de kredieten per museum zijn gelimiteerd. Bovendien behoudt het KMSKA het recht om een bruikleen te onderbreken voor tijdelijke tentoonstellingen op andere locaties.

Voor wie?
Voor erkende musea in Vlaanderen.

Waarom?
De Vlaamse minister van Cultuur Joke Schauvlieghe trok binnen haar budget de nodige middelen uit voor ‘Kunst en Mobiliteit’. Met dit proefproject zet de minister een eerste concrete stap in haar beleid tot verbetering van de collectiemobiliteit. Daarnaast past 'Kunst en Mobiliteit' perfect in de missie van de Vlaamse Kunstcollectie om het openbaar kunstbezit in Vlaanderen zichtbaar en toegankelijk te maken. Als grootste museum van Vlaanderen speelt het KMSKA, een museum van de Vlaamse Gemeenschap, daarbij een voortrekkersrol. Zo verruimt het museum zijn netwerk, deelt het zijn expertise op vlak van behoud en beheer en verhoogt het zijn uitstraling. De aanvragende musea krijgen op hun beurt de kans om hun (erfgoed)verhaal nog beter te stofferen en kennis op te doen op vlak van behoud en beheer. Dit terwijl hun bezoekers kunnen genieten van ongeziene kunst.

Dit project kadert tevens in het Europese actieplan rond collectiemobiliteit. Bij een positieve evaluatie zullen de partners een uitbreiding naar buitenlandse musea en de collectie van andere VKC-musea overwegen.

Praktisch

Info en formulieren vind je op de website van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
Musea die een werk in bruikleen krijgen, kunnen - indien gewenst - een fiche met de gebruikelijke kunsthistorische informatie ontvangen. De kunstwerken die voor dit project in aanmerking komen, vind je in de collectiecatalogus. Ze zijn met het logo van "Kunst en Mobiliteit" gemarkeerd.

Contact
Yolande Deckers
T 03 242 04 23

Conrad Willems
T 03 242 04 40

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Afdeling Collectiebehoud en -beheer
Plaatsnijdersstraat 2 – B-2000 Antwerpen 

PERSBERICHT 27 januari 2010

Een project van de Vlaamse Kunstcollectie in samenwerking met het agentschap Kunsten en Erfgoed en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

           
Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.