Skip Navigation Links

 

De Vlaamse Regering heeft het voorontwerp van decreet principieel goedgekeurd dat een waarborg invoert bij inkomende bruiklenen voor tentoonstellingen. Het indemniteitsdecreet is een voorstel van minister-president Jan Jambon en Vlaams minister Matthias Diependaele. De Vlaamse Kunstcollectie ijvert al lang voor dit decreet is dan ook erg verheugd met deze principiële goedkeuring.  
Wat houdt het indemniteitsdrecreet in? 
Het decreet stelt voor om een staatswaarborg in te voeren tot dekking van de mogelijke schade 'van nagel tot nagel' en 'alle risico's' voor inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen met een internationale uitstraling. De regeling moet grote tentoonstellingen in Vlaanderen mogelijk blijven maken. Door de hoge en stijgende financiële waarde van belangrijke bruiklenen voor dit soort tentoonstellingen, en de daarmee samenhangende stijgende verzekeringskosten, wordt dit immers steeds moeilijker. De cultureelerfgoedinstellingen die zijn aangeduid binnen het Cultureelerfgoeddecreet, de erkende instellingen ingedeeld bij het landelijk niveau en de erkende universitaire bibliotheken en archieven zullen aanspraak kunnen maken op deze regeling. 
Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SARC, van de Topstukkenraad, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna van de Raad van State. 
Meer informatie
bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/

Indemniteitsdecreet principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft het voorontwerp van decreet dat een waarborg invoert bij inkomende bruiklenen, principieel goedgekeurd. Het Indemniteitsdecreet is een voorstel van minister-president Jan Jambon en Vlaams minister Matthias Diependaele. De Vlaamse Kunstcollectie ijvert al lang voor dit decreet en is dan ook erg verheugd met deze principiële goedkeuring.  

Wat houdt het Indemniteitsdrecreet in? 

Het decreet stelt voor om een staatswaarborg in te voeren tot dekking van de mogelijke schade 'van nagel tot nagel' en 'alle risico's' voor inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen met een internationale uitstraling.

Er wordt geopteerd voor een 'gemengd systeem', waarbij voor het 'eerste risico' op schade aan cultuurgoederen onder indemniteit afgedekt wordt door de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap en het 'residuele risico' door een verplichte commerciële verzekering. 

Focus op grote tentoonstellingen

De regeling moet grote tentoonstellingen in Vlaanderen mogelijk blijven maken. Door de hoge en stijgende financiële waarde van belangrijke bruiklenen voor dit soort tentoonstellingen, en de daarmee samenhangende stijgende verzekeringskosten, wordt dit immers steeds moeilijker. De cultureelerfgoedinstellingen die zijn aangeduid binnen het Cultureelerfgoeddecreet, de erkende instellingen ingedeeld bij het landelijk niveau en de erkende universitaire bibliotheken en archieven zullen aanspraak kunnen maken op deze regeling. 

Gezien de focus op het mogelijk maken van grotere tentoonstellingen zullen enkel tentoonstellingen met inkomende bruiklenen met een waarde van minimaal 50.000.0000 euro beroep kunnen doen op deze waarborgregeling. (nvdr: Gezien niet alle bruikleengevers een indemniteitsregeling aanvaarden, kan het bedrag onder indemniteit ook lager liggen dan 50.000.000 euro. De internationale praktijk wijst uit dat naargelang de tentoonstelling 60 tot 80 procent van de bruikleengevers indemniteit aanvaarden.)

Om het risico voor de Vlaamse overheid beheersbaar te houden mag het totaal van de verleende waarborgen (en bijgevolg het door de Vlaamse overheid gelopen risico) op enig moment in de tijd nooit het bedrag van 600.000.000 euro overschrijden.

Advies op voorontwerp
Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SARC, van de Topstukkenraad, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna van de Raad van State. 

Meer informatie

 

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.