Skip Navigation Links

 

MarijnissenRoger H. Marijnissen (1923-2019), doctor in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, is op 20 januari 2019 overleden in Ronse. Marijnissen was dertig jaar lang Departementshoofd Conservatie bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel. Daarnaast was hij lid van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Marijnissen was auteur en coauteur van talrijke kunstpublicaties. Zijn gewetensvolle en kritische standpunten werden zijn handelsmerk. In zijn publicaties nam hij zelden een blad voor de mond en vatte hij zijn uitgesproken standpunten kernachtig samen, standpunten waarin steeds het kunstwerk zelf centraal stond.

Hij genoot internationale erkenning als Bosch- en Bruegel-kenner. Marijnissen was ook een expert in kunstvervalsingen en hechtte veel belang aan technisch onderzoek van kunstwerken.

In 2011 schonk Roger H. Marijnissen zijn indrukwekkende verzameling boeken, documentatie en zijn wetenschappelijk en persoonlijk archief aan het Museum voor Schone Kunsten Gent. De schenking omvat belangrijke fondsen gewijd aan de domeinen waarin hij een grote expertise had opgebouwd: conservering en restauratie, technisch onderzoek en de problematiek van authenticiteit en vervalsing, Jheronimus Bosch, Pieter Bruegel de Oude, kunst en cultuur in de Nederlanden in de 15de en 16de eeuw. Gezien de specificiteit was de schenking een bijzonder waardevolle aanvulling voor de wetenschappelijke museumbibliotheek en het documentatiecentrum. Het MSK is Roger H. Marijnissen nog steeds bijzonder dankbaar voor dit uitzonderlijke gebaar van vertrouwen en generositeit.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.