home
 Aanbidding door de Koningen,
Peter Paul Rubens,
KMSKA (1624)

De weergave van het licht bepaalt in belangrijke mate de zeggingskracht van dit prachtige werk. In tegenstelling tot andere voorstellingen die Rubens van dit thema uitvoerde, is niet alleen het thematische centrum van het tafereel, waar zich Christus en de H. Maagd bevinden, voorzien van een heldere belichting. In dit geval is de ganse voorgrond gevat in een warme, heldere gloed. Tegelijkertijd kan in de achtergrond duidelijk een helderblauwe lucht herkend worden, mogelijks die van het ochtendgloren, die haaks staat op de Bijbelse vertelling die bij nacht plaatsvindt. De wijzen volgden immers de ster die ze hadden zien opgaan.

Verschillende auteurs menen dat dit onnatuurlijke spel van licht symbool staat voor de komst van Verlosser die als Licht in de duisternis schijnt (Johannes, 1:5). Andermaal bij de profeet Jesaja lezen we hierover nog in hoofdstuk 60:

1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. 2 Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. 3 Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. 4 Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. […] 6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.