home
 
Voormalig hoogaltaarretabel van de Antwerpse Sint-Michielsabdij in de Sint-Trudokerk te Zundert - detail portiek
(copyright Valérie Herremans)Het schitterende altaarstuk was echter slechts een onderdeel van de volledige opluistering van het hoogaltaar van de Sint-Michielsabdij. Het schilderij was namelijk gevat in een indrukwekkende stenen portiek.


Na de verkoop van de abdiji-inboedel ten tijde van de Franse bezetting kwam deze constructie in 1802-03 terecht in het Nederlandse Zundert, vlakbij de Belgische grens. Ze werd volgens haar oorspronkelijke opstand in het hoogkoor van de Sint-Trudokerk heropgebouwd. Het altaarstuk, dat in Antwerpen in het Museum voor Schone Kunsten achterbleef, werd vervangen door een werk van de Bossche schilder Quirinus van Amelsfoort (ca. 1760-1820) dat eveneens de Aanbidding voorstelt en dat in 1809 in het retabel werd geplaatst. Bij de verhuis naar de nieuwe parochiekerk (gewijd 1927) werd het retabel tegen de zuidelijke muur geplaatst, waar het zich heden ten dage nog steeds bevindt.
Voormalig hoogaltaarretabel van de Antwerpse Sint-Michielsabdij in de Sint-Trudokerk te Zundert

Van de opstelling in de oude Sint-Trudokerk werd een foto bewaard, die ons meteen een idee verschaft van het oorspronkelijke uitzicht van het retabel zoals het voor de Antwerpse abdijkerk geconcipieerd werd.

Het bestaat uit onderdelen die tot de klassieke architectuurtaal behoren, vandaar de benaming kleinarchitectuur. Het geheel volgt het architecturale schema van de portiek. Op twee vierkante pijlers rust een hoofdgestel. Hiertussen springen twee zuilen naar voren die een driehoekig fronton ondersteunen. Het zuilensysteem rust op twee gestapelde pi√ędestallen.