home
 

Herhalingen van Composities

Naast de al eerder besproken altaarstukken bestaat het oeuvre van Ambrosius Benson voor een groot deel uit herhalingen van dezelfde composities. Blijkbaar speelde de kunstenaar bewust in op de markt waarin bepaalde kunstwerken bijzonder in trek waren. Deze populaire composities kunnen grofweg ondergebracht worden in twee groepen: ten eerste de religieuze werken met composities die teruggaan op werken van bekende meesters zoals Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Gerard David en ten tweede eigenhandige composities die door Benson op zijn eigen kenmerkende manier werden aangepast en vanwege hun enorme succes voortdurend door hem werden herhaald. 

Enkele voorbeelden van composities uit de eerste groep zijn de Rust op de Vlucht naar Egypte, Maria met Kind en het Triptiek met Madonna (allen Groeningemuseum, Brugge). De Rust op de Vlucht naar Egypte gaat terug op een compositie van Gerard David. De Maria met Kind geeft de getroonde Madonna met papegaai en bosje bloemen uit Jan van Eycks Madonna en Kannunik Joris van der Paele weer. De laatste, het Triptiek met de Madonna gaat terug op een zeer populair geworden compositie van Rogier van der Weyden. 

Deze drie composities zijn niet alleen door Benson, maar ook veelvuldig door andere kunstenaars gekopieerd. De kwaliteit en afwerking van de Madonna en het Triptiek heeft wel eens tot de suggestie geleid dat de werken niet volledig eigenhandig zijn. Mogelijk hebben leerlingen of medewerkers van Benson aan deze schilderijen gewerkt.