Skip Navigation Links

Gezamenlijk standpunt beeldbeleid

Gezamenlijk standpunt beeldbeleidDe Vlaamse Kunstcollectie en haar partnermusea (KMSKA, Musea Brugge, MSK Gent, Mu.ZEE en M Leuven) kwamen tot een nieuw gezamenlijk standpunt rond beeldbeleid. Een eenduidig en gezamenlijk standpunt is niet alleen een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling en operationalisering van de digitale strategieën van de Vlaamse Kunstcollectie en haar partnermusea. Het is ook een absolute voorwaarde om hergebruikers toe te laten binnen duidelijke afspraken van de museale content gebruik te maken.

Tal van digitale toepassingen (museale websites, thematische websites, mobiele apps,…) en diensten (onderzoek, internationale en interdisciplinaire partnerschappen,…) moeten op basis van deze eenduidige hergebruiksvoorwaarden kunnen verderbouwen op de digitale infrastructuur die de Vlaamse Kunstcollectie ter beschikking stelt.  

Met het gezamenlijk standpunt willen we ons conformeren aan een internationale praktijk, waarbij in toenemende mate gedigitaliseerde beelden van museale collecties vrij ter beschikking worden gesteld voor zowel commercieel als niet-commercieel hergebruik. De zo breed mogelijke verspreiding en het hergebruik van kunstwerken uit de gezamenlijke collecties dragen onder meer bij tot een breder publieksbereik, creativiteit, kennis en innovatie.   

Enkele highlights uit het gezamenlijk standpunt:

  • De VKC en haar partnermusea streven ernaar dat van alle werken, foto’s en andere artefacten in hun collectie een digitale kopie wordt gemaakt.
  • Voor kunstwerken en foto’s die zich in het publiek domein bevinden of waarvan het auteursrecht en eventuele andere dwingende rechten aan het collectiebeherende museum zijn overgedragen: bij publicatie van digitale kopieën van deze kunstwerken en foto’s, via door de Vlaamse Kunstcollectie en haar partnermusea beheerde digitale kanalen, een Publiek Domein of Creative Commons Zero (CC0) vermelding voorzien. De ondertekenaars van het gezamenlijk standpunt willen geen enkele beperking opleggen op het gebruik van deze digitale kopieën. 
  • Voor kunstwerken en foto’s waarvan de rechten van de vervaardiger door het auteursrecht worden beschermd en/of waarop eventueel andere dwingende rechten van toepassing zijn, wordt gestreefd naar een licentie tot online beschikbaarstelling bij de rechthebbende(n) of zijn vertegenwoordiger. 

De Vlaamse Kunstcollectie maakt in de komende maanden verder werk van de uitrol van dit gezamenlijk standpunt, samen met alle relevante actoren binnen en buiten het cultureel-erfgoedveld.

Meer informatie

Lees hier integraal het gezamenlijk standpunt rond beeldbeleid.

Voor meer informatie, neem contact op met Pascal Ennaert (pascal.ennaert@vlaamsekunstcollectie.be). 

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.