home
 
Aanbidding door de Koningen (detail),
Peter Paul Rubens,
KMSKA (1624)Naast deze identificatie van het model voor de Moorse koning vallen er in de uitwerking van het thema nog een aantal andere bijzondere motieven op. De derde Wijze knielt in het centrum van het tafereel op een kussen terwijl hij de pasgeborene bewierookt. Opmerkelijk hierbij is dat hij naast een hermelijnen mantel ook priesterkleding en -attributen draagt.

De stola is duidelijk herkenbaar, terwijl hij mogelijk ook een albe en een kazuifel draagt. Sommigen alben bezaten een doorzichtig kanten gedeelte, zoals ook zichtbaar is hier onder de geplooide arm van de man. Zijn geschenk, wierook, wordt aangeboden op een manier die hem verder identificeert als een priester die het Offer van het Nieuwe Verbond celebreert. Het wordt verbrand in een wierookbrander: één van de traditionele misattributen.
Deze verwijzing naar het eucharistische Offer is niet de enige in het schilderij. Een gelijkaardige connotatie wordt verbonden met de weergave van graan. Rechts onderaan in de compositie staan Maria en Jozef. De H. Maagd ondersteunt het Kind Jezus dat op een kist zit waarop een garve van korenaren ligt. Ook op de grond rusten enkele korenhalmen.