home
 

Drieluik van de Heilige Antonius

De Italiaanse kenmerken zijn minder nadrukkelijk aanwezig in het Brusselse drieluik van de Heilige Antonius. Opnieuw is de sfumato die aan de Italiaanse kunst doet denken, herkenbaar, maar wel in mindere mate dan in de Heilige Familie. Daarentegen herinnert juist de panoramische achtergrond aan de Antwerpse kunstenaar Joachim Patinir (ca.1475/80-1524). Hoewel de kleurenstelling van het atmosferisch perspectief niet overeenkomt met het werk van Patinir – Benson heeft hier voor grijstinten gekozen in plaats van blauwtinten – slaagt hij erin om met verschillende tinten een grote dieptesuggestie in het landschap te bereiken. Net als in de Heilige familie valt de grote overeenkomst in het Madonna-type met het werk van Gerard David op en zijn de handen en de oren erg groot geschilderd. In de grisaille op de buitenzijde van de luiken zijn naar voorbeeld van Hans Memling de gezichten en handen in kleur geschilderd. Het drieluik wordt circa 1535 gedateerd.

In het verleden zijn ruim 150 werken aan Ambrosius Benson toegeschreven. Dit is een hoog aantal en niet alle werken zijn dan ook (volledig) eigenhandig. Aan de hand van de stilistische kenmerken in de Heilige Familie en het Drieluik van de Heilige Antonius van Padua kan binnen deze groep schilderijen onderscheid worden gemaakt en kan een deel met grote zekerheid aan Ambrosius Benson worden toegeschreven.