Skip Navigation Links

Voor een uitgebreide toelichting bij de dienstverlenende rol 'beeld- en databeheer in de Vlaamse musea' verwijzen we je graag door naar deze website: https://vlaamsekunstcollectie.com/.

Wat kan VKC voor jouw museum betekenen?

VKCAls dienstverlenende organisatie binnen het Cultureel-Erfgoeddecreet neemt de Vlaamse Kunstcollectie een rol op voor beeld- en databeleid in musea. Alle Vlaamse musea, dus ook andere dan beeldendekunstenmusea, kunnen inschrijven op de dienstverlening en toetreden tot het samenwerkingsverband. De VKC zet met haar team van deskundige medewerkers in op verdieping en kwaliteitsverbetering van de digitaliseringsprocessen en digitale content. 

Bij de intake van een nieuw museum is het de bedoeling dat een beperkt informatiebeleidsplan wordt opgemaakt. Op die manier leert de Vlaamse Kunstcollectie de ambities en noden op het vlak van digitalisering en automatisering binnen het betreffende museum kennen. En ook het museum zelf weet dan duidelijk waar het aan toe is.

Verder slaat de VKC-dienstverlening op drie lagen: de contentlaag, de uitwisselingslaag en de hergebruiklaag

In de contentlaag werken we aan het normaliseren, standaardiseren en verrijken van de metadata, het linken aan externe authorities of het implementeren van persistente identificatoren voor de optimale uitwisseling van informatie over objecten. Met de registratoren in de musea spreken we af hoe de verschillende registratiesystemen optimaal kunnen worden ingezet. We streven daarbij naar een gezamenlijke visie op hergebruik, wat niet uitsluit dat musea hun eigen publieksgerichte tools op maat ontwikkelen. Ook het beeldbeleid van het museum wordt binnen de contentlaag op scherp gesteld. De Vlaamse Kunstcollectie-doet dit binnen het IIIF-framework (International Image Interoperabilty Framework). Op termijn kunnen ook andere contentlagen worden benaderd.

De VKC zet daarnaast een flexibel en open informatiesysteem (Datahub en Imagehub) in dat een technische uitwisselingslaag vormt die content geautomatiseerd uit de registratie- en media-assetmanagementsystemen kan doen doorstromen naar hergebruiktoepassingen. Het open informatiesysteem kan rechtsreeks worden aangesloten op de binnen musea gehanteerde registratiesystemen zoals Adlib, TMS en Collective Access en de verschillende beeldbanken en media-assetmanagementsystemen.

De hergebruiklaag ten slotte bestaat uit allerlei vensters en hergebruikapplicaties. Hier kan de Vlaamse Kunstcollectie advies geven bij het opmaken van bestekken in het kader van aanbestedingsprocedures of offertes van technische leveranciers beoordelen. De Vlaamse Kunstcollectie bouwt via haar thematische websites (Vlaamse primitieven, barok, Ensor, Minne, abstract modernisme en binnenkort Bruegel) bovendien ook zelf portalen uit ter promotie van beeldendekunstcollecties.  

Meer informatie

Zie onze speciale website: https://vlaamsekunstcollectie.com/
 
Benieuwd naar wat VKC voor jouw museum kan betekenen? Neem contact op met Pascal Ennaert (pascal.ennaert@vlaamsekunstcollectie.be).
Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.