Skip Navigation Links

Decadence and Dark Dreams - Belgisch symbolisme in de Alte Nationalgalerie in Berlijn

Van 18 september 2020 tot 17 januari 2021 loopt in de Alte Nationalgalerie (Berlijn) de tentoonstelling 'Decadence and Dark Dreams'. De tentoonstelling, met meer dan 180 werken, is gewijd aan het Belgische symbolisme. Deze artistieke trend maakte in de jaren 1880 opgang met Brussel als voornaamste centrum.

 

Het Belgische symbolisme wordt gekarakteriseerd door een bijzondere interesse voor morbide en decadente thema's. Kunstenaars rond 1900 vonden hun inspiratie in hedendaagse literatuur en waren gekenmerkt door een nieuw mysticisme met een extravagante en weelderige stijl. In deze context werd de femme fatale een centrale figuur als expressie van overvloed en lust. Het symbolisme had echter niet enkel een invloed op portret- en figuratieve kunst, maar werd ook gereflecteerd in landschapsschilderkunst en ijzingwekkende interieurs.  

 

Een uitgebreide tentoonstelling met meer dan 180 werken in bruikleen van internationale collecties introduceert het volledige spectrum van het symbolisme in België. De Alte Nationalgalerie toont werken van George Minne, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Félicien Rops, James Ensor en Jean Delville. Werken van Max Klinger, Edward Burne-Jones, Arnold Böcklin, Edvard Munch, Gustave Moreau en Gustav Klimt plaatsen het geheel in een bredere Europese context. 

 

Onder meer het Groeningemuseum in Brugge, het Museum voor Schone Kunsten in Gent, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en Mu.ZEE in Oostende leverden bruiklenen voor deze tentoonstelling.  

 

De tentoonstelling wordt gesteund door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en wordt mogelijk gemaakt door de Freunde der Nationalgalerie.


The large-scale special exhibition ‘Decadence and Dark Dreams’, with over 180 works in the Alte Nationalgalerie in Berlin, is dedicated to Belgian Symbolism, that emerged in the 1880s with Brussels as a major centre. 
Belgian Symbolism is characterised by a special predilection for morbid and decadent themes. Death and dissipation were recurring motifs even around the middle of the century, and can be traced back to sculptors such as George Minne and that master of the absurd, James Ensor. Inspired by contemporary literature, the artists around 1900 were linked by a new mysticism with an extravagant and sumptuous style. In this context the femme fatale became a central figure as an expression of over-abundance and lust. Symbolism, however, did not just influence portraiture and figure painting, but was also reflected in landscape painting and eerie interior scenes. 
The extensive special exhibition with over 180 works on loan from international collections introduces the entire spectrum of Belgian artistic positions previously little-known in Germany – like Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Félicien Rops, James Ensor and Jean Delville – as an important reference for Symbolism. Works by artists such as Max Klinger, Ed- ward Burne-Jones, Arnold Böcklin, Edvard Munch, Gustave Moreau and Gustav Klimt allow placement within the broader European context. 
The Groeningemuseum in Bruges, the Museum of Fine Arts in Ghent, the Royal Museum of Fine Arts in Antwerp and Mu.ZEE in Ostend, amongst others, have lent their objects for the exhibition. The exhibition is supported by the Royal Museums of Art in Belgium, and made possible by the Freunde der Nationalgaler
Info
Beeld: Fernand Khnopff, Secret-Reflet, 1902, Collectie Musea Brugge, Foto: artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens
Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.