home
 
Aanbidding door de Koningen (detail),
Peter Paul Rubens,
KMSKA (1624)

Rechts bovenaan de compositie, in dakgebinte van de stal, valt een enorm gescheurd spinnenweb op. De spin staat symbool voor de duivel en het spinnenweb voor de werken van de duivel en de ketterij. Het vernietigde web illustreert de verlossing van de werken van de duivel door de komst, de Geboorte, van de Zoon van God (Afb. 11).Naast deze algemene betekenis in het licht van de heilsgeschiedenis, kan de aanwezigheid van de spin ook in verband gebracht worden met een gebeurtenis uit één van de levensbeschrijvingen van de H. Norbertus, de zogenaamde Vita “A” Sancti Norberti. Tijdens het opdragen van een misviering valt er, toch grote afschuw van de heilige, na de consecratie een reusachtige spin in de kelk. Desondanks neemt hij wat zich in de beker bevindt tot zich. Na de misviering bidt St. Norbertus in doodsangst tot God. Plots voelt hij zijn neus kriebelen en niest hij de spin er uit.