home
 

Biografie

Ambrosius Benson wordt in vele Brugse documenten vermeld. Dit maakt het mogelijk hem door de jaren heen te volgen. Hoewel deze documenten veelal niet direct iets te maken hebben met zijn kunstpraktijk, maar met juridische kwesties zoals het verkrijgen van het poorterschap, het vrijmeesterschap of de aan- of verkoop van een huis, bieden zij indirect toch informatie over de kunstenaar en zijn werk. Zo is uit documenten bekend dat hij afkomstig is uit de Italiaanse streek Lombardije en zich in 1518 in Brugge vestigt. Ervan uitgaande dat hij als jongeman naar Brugge is gekomen, moet hij rond 1495 geboren zijn. Hij gaat dan – waarschijnlijk als medewerker – werken bij Gerard David (ca. 1450/1460-1523), de belangrijkste Brugse kunstenaar van dat moment. Een jaar later verwerft hij het vrijmeesterschap in het gilde van de beeldenmakers en zadelmakers, waartoe de schilders behoren, en gaat hij als zelfstandig meester werken. Uit documenten blijkt dat hij in 1541 en 1549 een leerling in dienst neemt, maar waarschijnlijk had hij vaker medewerkers of leerlingen. Hij blijft in Brugge wonen en werken tot hij er in januari 1550 overlijdt.

In de ruim 30 jaar dat Benson actief is in Brugge, bekleedt hij verschillende functies binnen het gilde van de beeldenmakers en zadelmakers en is hij twee keer lid van de gemeenteraad. Hieruit kan worden opgemaakt dat hij een gewaardeerd kunstenaar is. Dit blijkt ook uit de twee opdrachten die Benson van het stadsbestuur krijgt voor decoratie van het stadhuis. Daarnaast maakt Benson werken voor de vrije markt. Tussen 1526 en 1530 huurt hij soms wel drie stalletjes op de marktplaats, het Pand genaamd, om zijn kunstwerken tijdens de jaarmarkten te verkopen.
Ambrosius Benson, Madonna (detail), 1533. Groeningemuseum Brugge
Ambrosius Benson, Deipara Virgo (detail), 1527. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen