home
 

Benson in Brugge


Gerard David, Rust tijdens de vlucht naar Egypte. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Deze documenten bieden niet alleen een sappige kijk in de vroeg zestiende-eeuwse kunstenaarswereld, ze bieden ook veel informatie over Ambrosius Benson en zijn relaties in Brugge. Bovendien geven de documenten inzicht in de Brugse werkplaatspraktijk. Allereerst blijkt uit de inventaris van de kist dat Benson beschikt over een aantal ‘patronen’. De precieze betekenis van het woord ‘patroon’ is moeilijk te geven. Mogelijk worden hiermee de compositietekeningen of cartons voor schilderijen bedoeld. Zowel de tekeningen als cartons kunnen vaker worden gebruikt en maken het voor Benson dus mogelijk om bepaalde populaire composities gemakkelijk te herhalen. 

Daarnaast blijkt uit de documenten dat Benson professionele relaties onderhoudt met zowel Adriaan Isenbrant als Albert Cornelis. Uit het feit dat hij ‘patronen’ van hen leent, blijkt dat de kunstenaars in de zestiende eeuw composities delen of verhuren (zoals in het geval van Cornelis). Een bijzondere conclusie die uit het vonnis kan worden getrokken, is dat niet alle kunstenaars die in een werkplaats - in dit geval van Gerard David - werkten, vermeld worden in de gildendocumenten.