Skip Navigation LinksHOME > agenda


Tentoonstellingen

donderdag 12 maart 2020 - zondag 12 juli 2020
Jan van Eyck in Bruges
Tentoonstellingen - Musea Brugge

 

Deze tentoonstelling zet twee topstukken van de Bourgondische hofschilder Jan van Eyck in de kijker: Madonna met kanunnik Joris van der Paele en het portret van zijn echtgenote Margareta van Eyck.
De tentoonstelling laat je kennismaken met Jan van Eyck in zijn Brugse periode en toont door middel van authentieke documenten welke activiteiten de kunstenaar in Brugge uitoefende en waar hij leefde.
Technisch onderzoek laat zien hoe de schilder te werk ging bij het plannen van zijn schilderijen en hoe hij tijdens het ontstaansproces soms ingrijpende wijzingen aanbracht.
Daarnaast focust de tentoonstelling ook op de figuur Joris van der Paele. Hij was de zoon van een priester en een vrouw van adel. In heel bewogen tijden bouwt hij een indrukwekkende carrière uit aan de pauselijke curie in Rome. Van der Paele was getuige van de machtsspelletjes rond de paus en de antipaus. Hij was ook betrokken bij onderhandelingen rond de Honderdjarige Oorlog en bij de conciliën.

Meer info : Musea Brugge
zaterdag 7 maart 2020 - dinsdag 7 maart 2023
Tussen Hemel en Aarde. Beleef 'Het Laatste Avondmaal' van Bouts.
Tentoonstellingen - M - Museum Leuven

 

In de Sint-Pieterskerk in Leuven presenteert M vanaf 7 maart 2020 een unieke collectie Vlaamse topstukken die nog steeds op hun originele plaats bewaard worden. De werken worden op een innovatieve manier getoond in de prachtige Sint-Pieterskerk, een hoogtepunt van de Brabantse gotiek. 
Naast ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ van Dieric Bouts zijn ook de Edelheeretriptiek en Triomfkruis van Jan Broman, de imposante Sacramentstoren, het praalgraf van Hendrik I en de kapel van ‘Fiere Margriet’ in de Sint-Pieterskerk te zien. 

 


Meer info : M Leuven
zaterdag 1 februari 2020 - donderdag 30 april 2020
Van Eyck. Een optische revolutie.
Tentoonstellingen - Museum voor Schone Kunsten Gent

 

Wereldwijd zijn er van Jan van Eyck slechts een twintigtal werken bewaard. Zeer uitzonderlijk reist zeker de helft daarvan in 2020 naar Gent, voor de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK). 

Centraal in de tentoonstelling staan de buitenluiken van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’. Deze werden van 2012 tot 2016 in het MSK gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, en keren in 2020 hoogst uitzonderlijk naar het museum terug. Ze worden er voor het eerst ooit samengebracht met andere werken van Van Eyck.

In de tentoonstelling zullen Jan van Eyck, zijn atelier en zijn opdrachtgevers in hun dynamische context gesitueerd worden en zullen de omstandigheden belicht worden die hebben geleid tot de bloeiende luxe-industrie in steden als Gent en Brugge. De artistieke weelde in steden in de Lage Landen in de vijftiende eeuw kan verklaard worden door het dialectische spel tussen de stedelijke cultuur en het hof. 

Om Van Eycks optische revolutie tastbaar te maken, zullen zijn schilderijen bovendien naast werken van zijn meest getalenteerde tijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje geplaatst worden. 


Meer info : MSK Gent
zaterdag 1 februari 2020 - zondag 17 mei 2020
Vincent Meessen & Samson Kambalu - History Without A Past
Tentoonstellingen - Mu.ZEE Oostende

 

Vincent Meessen en Samson Kambalu brengen in Mu.ZEE hun werk samen in de tentoonstelling History Without A Past, geïnspireerd door de aanpak van de situationisten en de weerklank ervan op de hedendaagse samenleving. 

De situationisten willen in de jaren zestig een politieke revolutie teweegbrengen en streven ernaar om het alledaagse leven tot kunst te verheffen. Gedreven door een fundamentele kritiek op de consumptiemaatschappij, zoekt deze internationale groepering van kunstenaars en intellectuelen naar manieren om het gestructureerde dagelijkse leven radicaal om te gooien en het als een spel te herintroduceren. Hun theorieën worden hard gemaakt met manifesten, pamfletten, films, slogans en publieke acties. De situationisten propageren de revolutie en het hoeft niet te verwonderen dat hun ideeën mee aan de basis liggen van de opstanden in mei 1968.

Het zaadje voor de tentoonstelling History Without A Past wordt – onbewust – geplant tijdens de Biënnale van Venetië in 2015, waar beide kunstenaars aanwezig zijn met werk dat geïnspireerd is op de internationale avant-gardebeweging. Meessen toont er de video-installatie 'One.Two.Three' binnen de context van het Belgische Paviljoen in Giardini. Kambalu maakt met de 'Sanguinetti Breakout Area' deel uit van de centrale tentoonstelling All the World’s Futures, gecureerd door Okwui Enwezor. History Without A Past bouwt verder op deze gedeelde geschiedenis. In Mu.ZEE haken Meessen en Kambalu op een speelse, maar ook strategische manier op elkaar in. De manier waarop hun gedeelde fascinatie voor de revolutionaire en subversieve idealen van de situationisten zich ontplooit, verschilt echter radicaal. 


Meer info : Mu.ZEE
zaterdag 7 december 2019 - zondag 18 oktober 2020
Panamarenko en tijdgenoten. 'Learn to imitate the flight of birds'
Tentoonstellingen - Mu.ZEE Oostende

 

Panamarenko wordt in 2020 tachtig jaar en Mu.ZEE viert graag mee. In Antwerpen, zijn thuisstad, wordt een retrospectieve georganiseerd en een aantal Belgische musea engageren zich eveneens in 2020 om Panamarenko op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. Mu.ZEE heeft een aantal sleutelwerken van de kunstenaar in beheer en toont met Learn to imitate the flight of birds een selectie hieruit, in dialoog met werk van onder meer Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Jef Geys, Hugo Heyrman, Bernd Lohaus en Bruce Nauman.

Meer info : Mu.ZEE
zaterdag 30 november 2019 - zondag 7 juni 2020
Een onvoltooide symfonie. Meerstemmigheid in de collectie.
Tentoonstellingen - Mu.ZEE Oostende

In november 2018 startte Mu.ZEE met een collectiewaarderingstraject. Medewerkers van Mu.ZEE namen samen met verschillende partners uit het socioculturele veld een deel van de museale collectie onder de loep. Een intern waarderingsteam en een externe klankbordgroep dachten na over het belang van de collectie en de manier waarop de verschillende kunstwerken waardevol zijn voor het museum.
In het najaar van 2019 blikt Mu.ZEE terug op dit participatieve project. De behaalde resultaten worden gepresenteerd in een tentoonstelling die een schitterende inkijk biedt in de museumwerking en -verzameling, samen met heel wat nieuwe vraagstukken en denkpistes die het publiek mee op sleeptouw nemen doorheen de geschiedenis en de toekomst van Mu.ZEE.

Meer info : Mu.ZEE
zaterdag 5 oktober 2019 - donderdag 31 december 2020
Madonna ontmoet Dulle Griet
Tentoonstellingen - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Vanaf 5 oktober loopt in Museum Mayer van den Bergh de tentoonstelling Madonna ontmoet Dulle Griet. Verzamelaars in topstukken gevat, een tentoonstelling over de gepassioneerde verzamelaars Florent van Ertborn (1784-1840) en Fritz Mayer van den Bergh (1858-1901). Speciaal voor deze tentoonstelling toont het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, dat gesloten is voor renovatie, voor het eerst sinds jaren enkele meesterwerken uit hun collectie. Onder meer de Madonna van Fouquet schittert opnieuw in België, na de reis naar LA.


Meer info : KMSKA / Museum Mayer van den Bergh
vrijdag 24 mei 2019 - zondag 19 april 2020
M-Collectie: De Taal van het Lichaam
Tentoonstellingen - M - Museum Leuven

 

Sinds mensenheugenis is het menselijk lichaam een geliefd onderwerp in de kunst. Hoe beïnvloeden de context en onze culturele bagage onze perceptie? En komt onze interpretatie wel overeen met wat een kunstenaar via houdingen en gebaren wil uitdrukken? Dat verkent M in de nieuwe collectiepresentatie rond het thema ‘lichaamstaal’ aan de hand van oude én hedendaagse werken uit de M-collectie.
Sinds mensenheugenis is het menselijk lichaam een geliefd onderwerp in de kunst. Hoe beïnvloeden de context en onze culturele bagage onze perceptie? En komt onze interpretatie wel overeen met wat een kunstenaar via houdingen en gebaren wil uitdrukken? Dat verkent M in de nieuwe collectiepresentatie rond het thema ‘lichaamstaal’ aan de hand van oude én hedendaagse werken uit de M-collectie.

 


Meer info : M Leuven
Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.