Skip Navigation Links

Dank zij de steun van het fonds Baillet-Latour wordt een topstuk uit het Konininklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen gerestaureerd, nl. De Zeven Sacramenten, toegeschreven aan Rogier van der Weyden, daterend van 1440/1445.

ICONOGRAFIE
 
Het schilderij doet zich voor als een doorsnede van een laat-gotische Brabantse kerk waarin de zeven sacramenten uitgebeeld zijn, alsof zij gelijktijdig plaatsvinden, zes in telkens drie zijkapellen van de zijbeuken, de Eucharistie als heiligste sacrament aan het hoofdaltaar in het schip.
Deze scènes zijn echter ondergeschikt aan, en ook op kleinere schaal uitgebeeld dan de indrukwekkende Kruisiging die als hoofdtafereel het schip vult. Op elk paneel zijn in de gouden sieromlijsting alternerend de wapenschilden van Jean Chevrot en van het bisdom Doornik aangebracht. Jean Chevrot, die hier afgebeeld is als de bisschop die het vormsel toedient, was een van de hertogelijke dignitarissen van Filips de Goede.
 
RESTAURATIE
 
De behandeling was noodzakelijk omdat de verflaag, op sommige plaatsen loskwam. Vooral de bovenkant van het middenluik was er erg aan toe.  Indien niet werd ingegrepen bestond het gevaar dat stukjes verf verloren zouden gaan. De opstuwingen en blazen moesten gefixeerd worden. Er waren ook enkele barsten in de panelen die verlijmd dienden te worden.

De originele verflaag ging schuil onder een vuile en vergeelde vernislaag. Op verschillende plaatsen waren overschilderingen aangebracht. Oude retouches waren verkleurd. Deze lagen, die niet origineel waren, werden voor zover het mogelijk en wenselijk was, weggenomen zodat het oorspronkelijke kleurenpalet van het schilderij weer tot zijn recht komt. Dit gebeurt met solventen en soms mechanisch, met een scalpel.

 

Na het reinigen wordt een nieuwe vernislaag aangebracht om de kleuren te verzadigen. Vervolgens worden de lacunes zorgvuldig geretoucheerd met kleurvaste pigmenten gebonden in een synthetisch hars. Bij de keuze van deze materialen wordt de huidige restauratie-ethiek gevolgd: ze zijn omkeerbaar en stabiel. Na de behandeling wordt er een eindvernis aangebracht om de verflaag te beschermen.

Vóór en tijdens de behandeling wordt het schilderij grondig onderzocht, oa. met het blote oog, de stereo-microscoop, met behulp van radiografieën, ultra-violet straling, infra-rood-foto’s en infra-rood-reflectografie. Alle stadia van de behandeling worden in detail gedocumenteerd, beschreven en gefotografeerd. Aangezien het om een belangrijk meesterwerk gaat, gebeurt deze restauratie onder toezicht van een internationale begeleidingscommissie. Het werk werd aangevat in maart 2006 en het wordt uitgevoerd door Griet Steyaert in het restauratieatelier van het Konininklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Het gerestaureerde stuk zal in de tentoonstelling 'Rogier van der Weyden. De Passie van de Meester M/Leuven 20.09.2009- 06.12.2009' aan het publiek getoond worden.

Tekst: Griet Steyaert

  
 
Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.